Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm và dịch vụ của AMIRA (amira.com.vn). Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng theo đúng quy định của pháp luật và tôn trọng quyền riêng tư của quý khách hàng. Chính sách bảo mật dưới đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của quý khách hàng.

I. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

1. Thông tin cá nhân:

  • Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ảnh chụp mặt, chữ ký, thông tin tài khoản thanh toán (nếu có).
  • Thông tin khác mà quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi qua các kênh liên lạc như bản tin, email, điện thoại hoặc trực tiếp tại cửa hàng.

2. Thông tin về hoạt động trực tuyến:

  • Địa chỉ IP, thông tin về trình duyệt web, tên miền, thời gian truy cập, thời gian trên trang web và các trang web tham chiếu.
  • Dữ liệu thu thập từ các “cookie” và các công nghệ tương tự trên trang web của chúng tôi.

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

1. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho quý khách hàng, bao gồm:

  • Giao hàng sản phẩm và dịch vụ;
  • Xử lý thanh toán và hỗ trợ khách hàng;
  • Cập nhật thông tin sản phẩm mới, khuyến mãi và sự kiện;
  • Tạo tài khoản khách hàng và quản lý thông tin tài khoản;
  • Giải quyết khiếu nại và hỗ trợ kỹ thuật;
  • Phân tích và nghiên cứu về hành vi và sở thích của khách hàng.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin về hoạt động trực tuyến để cải thiện trang web của chúng tôi và cung cấp cho quý khách hàng trải nghiệm mua sắm tốt nhất có thể.

III. PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối với những dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập từ bạn thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của AMIRA, chúng tôi cam kết sẽ bảo mật và sử dụng đúng mục đích. Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn trước đó.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho bạn, trừ khi được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn và bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ an toàn và chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền truy cập thông tin này với mục đích làm việc.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc đáp ứng yêu cầu pháp lý. Khi không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của AMIRA, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email amirashop@gmail.com. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các vấn đề của bạn.