Công Ty Đồng phục Trang Anh đang cần tuyển dụng các vị trí trong năm 2023 như sau: 

  • Tuyển dụng 01 Google Adwords Fulltime
  • Tuyển dụng 01 Tiktok Content Creator Fulltime
  • Tuyển dụng 01 Designer 
  • Tuyển dụng 01 Vieo Editor
  • Tuyển dụng 02 nhân viên kỹ thuật may
  • Tuyển dụng 10 CTV Stylist 
  • Tuyển dụng 01 kế toán kho 
  • Tuyển dụng 100 thợ may có tay nghề
  • Tuyển dụng 02 chuyên viên Content Marketing
  • Tuyển dụng 20 nhân viên kinh doanh